Лифтийн шинэчлэлтийн ажил явагдаж байна

Тус цахилгаан шат нь Монгол улсад анх удаа 1990 онд Чингис хаан зочид буудалд суурилагдсан байдаг.

• Зочид буудлын үйлчилгээнд зориулж 4 лифт

• Буудлын ажилчдад зориулж 2 лифт

• Рестораны үйлчилгээнд 2 лифт ашиглаж байна.

Д/Д Төрөл Даац Хурд
1 2 лифт /ачаа болон зорчигчийн зориулалттай/ 1600 2 м/сек
2 6 лифт 900 2м/сек

Лифтний ашиглалтын хугацаа дуусаж эхний ээлжинд 4 лифтийн шинэчлэлтийн ажил явагдаж байна.