Герман улсын Хамм хотод байрлах уг цахилгаан шат нь 1999онд угсрагдсан..

Герман улсын Хамм хотод байрлах уг цахилгаан шат нь 1999онд угсрагдсан бөгөөд одоог хүртэл тасралтгүй 18жил хэвийн ажиллагаанд ажилсаар байна.

Location:Hamm, Germany
Technical specifications:
Brand: Marohn
Capacity: 630kg 8 people
Type: traction (bottom drive, 1:1 transmission)
Year built: 1999
Travel distance: 5 floors