Marohn ThyssenKrupp Design
Ашиглалтын хугацаа дууссан лифтийг солих, шинэчлэх үйлчилгээ
Лифтний дотор засал дизайны өөрчлөлт, шинэчлэлийн үйлчилгээ