MAC Moving Walk

KONE урсдаг зам нь эрчим хүчний өндөр хэмнэлт, аюулгүй байдал болон загварын гайхамшигт шийдэлтэй юм. Өндөр чанар, бага өртөг болон найдвартай байдлаар хангахын зэрэгцээ таны хүссэн захиалгын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Жижиг хэмжээний бизнесийн төвөөс эхлээд түм түжигнэж бум бужигнасан тээврийн гол зангилаа хүртэл KONE таны мөрөөдлийн сонголт байх болно.

•KONE налуу хэлбэрийн урсдаг зам
•KONE тэгш хэлбэрийн урсдаг зам
•KONE InnoTrack урсдаг зам

Үзүүлэлт KONE налуу хэлбэрийн урсдаг зам KONE тэгш хэлбэрийн урсдаг зам  KONEInnoTrackурсдаг зам 
Ажиллах орчин Дотор болон хагас гадна Дотор болон хагас гадна Дотор
Хурд м/с

0,4

0,75  0.65  0,5  0,4 0,65 0,5
Налуу градус 10, 11, 12 0-6 0
Алхамын өргөн /мм/ 800, 1000, 1100 1000, 1200, 1400 1000, 1400
Босоо өргөн /м/ 8 100 60
Elevator energy consumption VDI-4707
Features and options

Инвертер болон ухаалаг ажиллагааны горим эрчим хүчний хэрэглээг зохистой болгодог. Дэвшилтэт удирдлагын систем нь доголдолгүй тогтвортой ажиллагааг баталгаажуулна. Гангаар хийгдсэн гадна хэсгүүд ашиглалт даац ихтэй үед ч бат бөх байдлыг нэмэгдүүлдэг. Алсын зайн хяналт болон оношлогоо нь доголдлыг хурдан үр дүнтэйгээр арилгана. Тосолгоогүй гинжийн сонголт нь галын аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэхээс гадна засвар үйлчилгээг илүү хялбаршуулна. Овор бага, бүрэн хүчтэй KONE PowerDisc хөдөлгүүр нь тосолгоо хийх шаардлагагүй бөгөөд бусад шийдлүүдээс илүү эрчим хүчний хэмнэлттэй юм. KONE CombiRail замын дизайн нь өмнө нь байгаагүй уян хатан байдал болон орон зайн хэмнэлтийг өгөх төдийгүй угсархад хялбар хурдан шуурхай юм.