MEO Scenic Elevator

Шилэн лифтийн давуу тал

Таны барилгын онцлог давуу талд тохирсон интерьер бүхий сонголтот лифт байх болно
Техникийн өрөөтэй болон техникийн өрөөгүй аль ч тохиолдолд шийдэж өгөх бүрэн боломжтой 

Барилгын зориулалт:
Үйлчилгээ, Зочид буудал, Оффисын зориулалтаар ашиглах барилга байгууламжинд ашиглавал илүү зохимжтой.

 Загварын шийдэл

Бөмбөгөр хэлбэрийн шилэн лифт
Талст хэлбэрийн шилэн лифт
Дөрвөлжин хэлбэрийн шилэн лифт

Шилэн лифтний төрөл

Техникийн өрөөтэй
Техникийн өрөөгүй
Elevator energy consumption VDI-4707