Modern simplicity

Орчин үеийн энгийн хэв загвар нь энгийн зүйлсийн гоо сайхныг илүү тодруулах замаар хөгжиж байна. Үүнд: Ган болон будагтай ган материалууд, шалны бат бөх чанар болон орчин цагийн шинж чанартай, угтах хэсгийн гэрэлтүүлэг болоод хэрэглэгчдэд илүү ойр дохиологчийн нэгдлүүдийн сонголт юм.