Cool vintage
Cool vintage нь танид ган болон ханын хуулгатай материалуудыг шинэлэг, ханаруу урссан мэт лед гэрэл, хэрэглэгчдэд илүү ойр дохиологч зэргийг цогцоор нь шийдэж өгч байгаа юм. Ялангуяа шинэчлэл хийж буй төслүүд болон орон сууцны төслүүдэд илүү тохиромжтой.