Industrial chic

Орчин үеийн гэрэлтүүлгийг будагтай, зэвэрдэггүй ган, хээтэй, нарийн шулуун зураастай эсвэл давхарласан хольцтой материалууд дээр хамт шийдсэн.Загварын хувьд орчин үеийн, тэгш гадаргуйтай орчин үеийн дотоод засал зэрэг нь орон сууц болон худалдааны зориулалттай барилгуудын аль алинд нь  тохируулсан.